PLANCAIXA OPORTUNITAT, PLA DE PENSIONS

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 28/11/2015


Objectius de la inversió: Inversió del 25% del total de patrimoni en actius de renda fixa i un 75% en actius de renda variable. La inversió en renda variable serà superior al 50%.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 11.638
Patrimoni [26-11-2015]: 183.053.356,75 €
Valor de participació al tancament del dia [26-11-2015]: 10,95528646 €
Nivell de risc: Mitjà

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (26/11/2015)

Deute Públic (28,42%)

Dipòsits (11,36%)

Fons d'inversió (14,68%)

Renda Fixa (1,77%)

Renda Variable (15,09%)

Tresoreria (28,68%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:13,14%
 • Últims 5 exercicis:5,73%
 • Últims 10 exercicis:4,16%
 • Últims 15 exercicis:-0,47%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 26/11/2015 )

 • Des de 01/01/2015:
  7,45%
 • Últims 12 mesos:
  7,17%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2015
al 30/09/2015):

-6.44%

Rendibilitat:
20102011201220132014
3,33% -11,72% 11,79% 19,49% 8,44%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
 • Número en el registre especial del fons: F0666
 • Número en el registre especial del pla: N1820
 • Auditor del fons: Deloitte S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,18 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0053% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descargar ficha mensual (PDF) Resum de normes