PlanCaixa Estalvi


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 30/03/2015


Objectius de la inversió: Inversió en renda fixa a mitjà i llarg termini domèstica i de la zona euro.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 28/12/1988
Nombre de partícips: 141.482
Patrimoni [26-03-2015]: 794.537.721,16 €
Valor de participació al tancament del dia [26-03-2015]: 22,48547065 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (26/03/2015)

Navegador no compatible con Java

Deute Públic (71,36%)

Estructurats (0,01%)

Fons d'inversió (0,01%)

Renda Fixa (27,37%)

Tresoreria (1,25%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:5,82%
 • Últims 5 exercicis:3,42%
 • Últims 10 exercicis:2,33%
 • Últims 15 exercicis:2,24%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual (dades a 26/03/2015)

Des de 01/01/2015:

1,60%

Últims 12 mesos:

6,78%
Rendibilitat:
20102011201220132014
-0,86% 0,69% 3,60% 5,35% 8,58%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA AHORRO, F.P.
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,25 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0048% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa